Logopedická péče

Je velmi žádoucí, aby dítě před nástupem do 1. třídy zvládlo výslovnost všech hlásek a mohlo se  začlenit bez problémů do vyučovacího procesu.

Pokud dítě v posledním roce docházky do mateřské školy t,j, kolem pátého roku, nevyslovuje všechny hlásky, je to určitě vhodná doba na zahájení systematické logopedické péče. Pokud rodiče příliš dlouho váhají, zda navštíví logopeda, může se vadná hláska snadno zafixovat a odstranění špatné výslovnosti dané hlásky pak stojí mnohem více času a námahy.

Mějme ale také na paměti, že nikdy není pozdě !